فیلترها
تنظیمات
جستجو
تولیدکننده: مونلیکه

مپیلکس لایت (Mepilex Lite)

تماس بگیرید
ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻓﻮم ﻏﯿﺮﭼﺴﺒﻨﺪه ﺟﺎذب ﻧﺎزك
کد محصول: 284100
*
وضعیت: لطفاً ویژگی(های) ضروری را انتخاب کنید.

زﺧﻢ ﻫﺎى ﺑﺪون ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺎ ﮐﻢ ﺗﺮﺷﺢ

زﺧﻢ ﻫﺎى ﭘﺎى دﯾﺎﺑﺘﻰ

زﺧﻢ ﻫﺎى ﭘﺎ

واﮐﻨﺶ ﻫﺎى ﭘﻮﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺸﻌﺸﻊ ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺎى ﺣﺴﺎس و ﺷﮑﻨﻨﺪه

نقد و نظر خود را بنویسید
*
*
  • بد
  • عالی
*
*
*

زﺧﻢ ﻫﺎى ﺑﺪون ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺎ ﮐﻢ ﺗﺮﺷﺢ

زﺧﻢ ﻫﺎى ﭘﺎى دﯾﺎﺑﺘﻰ

زﺧﻢ ﻫﺎى ﭘﺎ

واﮐﻨﺶ ﻫﺎى ﭘﻮﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺸﻌﺸﻊ ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺎى ﺣﺴﺎس و ﺷﮑﻨﻨﺪه

برچسب‌های محصول